• Play
 • strona operatora
 • cennik podstawowy:
  • 0,29 PLN/min do wszystkich
  • 0,09 PLN/SMS do wszystkich
  • 0,19 PLN/MMS do wszystkich
  • 0,12 PLN/100 kB transmisji danych
Historia strony

Play – prepaid ├─ stare taryfy │ ├─ Play Karta │ └─ Nowy Play na Kartę └─ nowe taryfy ├─ rodzina taryf Play Fresh (ważność konta rok po doładowaniu) │ ├─ Play na Kartę Rok Ważności Konta, dawna nazwa: Play Fresh profil podstawowy, także Play Fresh 1, Play Fresh 5, Play Fresh 30 │ ├─ Darmowe SMS-y do wszystkich sieci = Opcja SMS = All Inclusive SMS │ ├─ Darmowe Rozmowy i SMS-y w Play = Opcja Rozmowy i SMSy w Play = All Inclusive Rozmowy w Play │ └─ Darmowy Internet bez limitu danych = All Inclusive Internet ├─ Lubię to! ├─ rodzina taryf Play na Kartę (krótka ważność konta po doładowaniu) │ ├─ Play na Kartę │ ├─ Play na Kartę Lubię to! │ ├─ Formuła Mini Max na Kartę │ └─ Junior Box na kartę ├─ rodzina taryf Formuła (średni czas ważności konta, miesięczne ryczłtowe opłaty za usługi) │ └─ Formuła Play na Kartę (profil podstawowy) │ ├─ profil Formuła SMS │ ├─ profil Formuła 3w1 │ ├─ profil Formuła 4w1 │ ├─ profil Formuła Unlimited na 7 dni │ └─ profil Formuła Unlimited na 30 dni └─ taryfa odNOWA

Szarym kolorem oznaczone są plany taryfowe już niedostępne.

Nie uwzględniono taryf do transmisji danych.

Komendy podstawowe

Play Fresh = Play na Kartę Rok Ważności Konta, Lubię to! (pierwotne), Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to!

*100*kod# – doładowanie konta głównego kodem

*101#

*102#

*104# – stan minut do wszystkich sieci [Minuty do wszystkich] uzyskanych przez:

*105# – stan minut do Play i do sieci stacjonarnych [Minuty do Play i na stacjonarne] uzyskanych przez:

*106# – stan bonusowych bajtów transmisji danych

*107#

*108# – stan bajtów transmisji danych

*109# – stan promocyjnych SMS-ów uzyskanych przez:

Licznik 109 czasami wskazuje ilość sms-ów do wykorzystania, a czasem tylko datę, do której należy wykorzystać sms-y.

*111# – menu interaktywne

*111*127*5# – sprawdzenie kwoty doładowań w bieżącym miesiącu

*121# – sprawdzenie własnego numeru

*127# – sprawdzenie własnego numeru i numeru seryjnego karty sim

Wysłanie kodu bezpłatne. W nawiasach kwadratowych opis stosowany na «Play24».

Kody związane z wyborem profili i taryf

Ciekawym zjawiskiem po zmianie profilu jest zerowanie wszelkich liczników. Choć licznik złotówek bonusowych nie jest zerowany, to zerowny jest licznik ilości zakupionych pakietów. Powoduje to możliwość zakupu kolejnego pakietu w terminie krótszym niż miesiąc od zakupu poprzedniego.
Informacje

*163# – informacja o kodach zmieniających profile

*111*49*1# – sprawdzenie aktualnego profilu / taryfy oraz informacja o zarejestrowaniu numeru

Zmiany taryf, profili, brandów

*163*2# – aktywacja profilu Play Fresh podstawowy = Play na Kartę Rok Ważności Konta

*163*3# – aktywacja profilu Play Fresh Darmowe SMS-y do wszystkich sieci = Opcja SMS = All Inclusive SMS

*163*4# – aktywacja profilu Play Fresh Darmowe Rozmowy i SMS-y w Play = Opcja Rozmowy i SMSy w Play = All Inclusive Rozmowy w Play

*163*6# – aktywacja taryfy Play na Kartę

*163*7# – aktywacja taryfy Play na Kartę Lubię to!

*163*9# – aktywacja taryfy Formuła Mini Max na Kartę

*163*10# – aktywacja taryfy Formuła Play na Kartę

*163*12# – przejście do Fakt Mobile

*163*20# – aktywacja taryfy odNowa

*163*66# – przejście do RedBull mobile siema na kartę PL

*163*99# – przejście do RedBull mobile siema na kartę

Wysłanie kodów bez opłat.

Przejście do Fakt Mobile: zachowane zostają środki z konta głównego, lecz termin ważności skraca się do 14 dni. Brak danych o środkach z konta bonusowego.

Pakiety i inne usługi obniżające koszty

Uwaga! Nie wszystkie pakiety działają we wszystkich planach taryfowych. Nie jest do końca jasne, które pakiety działają w Formule Mini Max na Kartę.
100 minut do Play i na stacjonarne

Play Fresh / 2009-03-06, Lubię to! (pierwotne) / 2011-11-16, Play na Kartę Lubię to! / 2012-06-22

*111*34*1# - zakup pakietu [5 zł]

*105# – sprawdzenie stanu środków [0 zł]

Pakiet 30 minut za 6 zł

Play Fresh / 2010-02-15, Lubię to! (pierwotne) / 2011-11-16, Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to! / 2012-06-22,

*111*62*1# - zakup pakietu [6 zł]

*111*62*3# - sprawdzenie statusu [0 zł]

*104# - sprawdzenie stanu środków [0 zł]

Pakiet 15 zł za 10 zł

Play Fresh / 2010-02-15

*111*63*1# - zakup pakietu [10 zł]

*111*63*3# - sprawdzenie statusu [0 zł]

*101# - sprawdzenie stanu środków (konto promocyjne) [0 zł]

Pakiet 10 zł za 5 zł

Play Fresh / 2010-06-18

*111*81*1# - zakup pakietu [5 zł]

*111*81*3# - sprawdzenie statusu [0 zł]

*101# - sprawdzenie stanu środków (konto promocyjne) [0 zł]

Nieograniczone rozmowy w Play

Play Fresh / 2010-06-18, Lubię to! (pierwotne) / 2011-11-16, Play na Kartę Lubię to! / 2012-06-22,

*111*82*1# - zakup usługi [10 zł]

*111*82*3# - sprawdzenie czasu ważności usługi [0 zł]

Nowe zbieraj minuty w Play Fresh

Play Fresh / 2011-06-15 (pierwotny), Lubię to! (pierwotne) / 2011-11-16, Play Fresh, Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to! / 2012-06-22

*111*219*1# – aktywowanie usługi [3 zł]

*111*219*3# – sprawdzenie statusu [0 zł]

*111*219*4# – informacja o pakiecie [0 zł]

*102# – sprawdzenie stanu środków [0 zł]

Roaming na 7 dni / 14 dni 2011-07-21

*111*228*1# – aktywowanie usługi na 7 dni [5 zł]

*111*229*1# – aktywowanie usługi na 14 dni [10 zł]

*111*228*3# – sprawdzenie statusu usługi (7 dni) [0 zł]

*111*229*3# – sprawdzenie statusu usługi (14 dni) [0 zł]

Nielimitowane SMS-y do czterech sieci

Play Fresh (profile: podstawowy, All Inclusive Internet) / 2011-04-18, Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to! / 2012-06-22

*111*266*1# – zakup pakietu ważnego 7 dni; obniża koszty przy wysłaniu nie mniej niż 56 SMS-ów [5 zł]

*111*265*1# – zakup pakietu ważnego 30 dni; obniża koszty przy wysłaniu nie mniej niż 112 SMS-ów [10 zł]

*111*266*3# – sprawdzenie statusu pakietu ważnego 7 dni [0 zł]

*111*265*3# – sprawdzenie statusu pakietu ważnego 30 dni [0 zł]

*111*266*4# – informacja o pakiecie ważnym 7 dni [0 zł]

*111*265*4# – informacja o pakiecie ważnym 30 dni [0 zł]

*109# – sprawdzenie stanu środków [0 zł]

Poleć znajomemu ofertę na kartę w Play / oprócz Play Online na kartę i Nowy Play Online / 2011-12-08

*126*nr osoby polecającej# – przystąpienie do programu [0 zł]

15% ekstra

regulamin 2012-07-09: Play Fresh, Lubię to! (pierwotne), Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to!, Red Bull Mobile na Kartę

*101# – sprawdzenie stanu środków [0 zł]

Zbieraj bonusy

regulamin 2014-07-22: Play na Kartę Rok Rok Ważności Konta, Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to!

Play na Kartę:

*111*583*1#, START.583111 – aktywacja usługi [1 zł]

Play na Kartę Ważności Konta (dawne Play Fresh):

*111*584*1#, START.584111 – aktywacja usługi [1 zł]

Play na Kartę Lubię to!:

*111*585*1#, START.585111 – aktywacja usługi [1 zł]

Zobacz też: Program doładowań.

Pakiet Internet 10 GB za 10 zł 2015-08-20

*111*745*1#, START.745111 – zakup pakietu [10 zł]

*108# – sprawdzenie stanu środków [0 zł]

Bonus za rejestrację numeru w Play 2016-06-06

*111*300*1#, START.300111 – aktywacja usługi [0 zł]

*101# – sprawdzenie stanu złotówek i ważności konta [0 zł]

*108# – sprawdzenie stanu danych [0 zł]

rodzina taryf Play Fresh

Profil: Podstawowy = Domyślny = Play Fresh 1/5/30 = Play na Kartę Rok Ważności Konta

Bonus na start  2009-03-06

*111*31*1# – aktywacja dla Zestawu Startowego Play Fresh 9 [0 zł]

*111*31*2# – aktywacja dla Zestawu Startowego Play Fresh 30 [0 zł]

*101# – sprawdzenie stanu środków (konto promocyjne) [0 zł]

Przenieś numer do Play Fresh  2010-09-24

*101# – sprawdzenie stanu środków [0 zł]

Zbieraj minuty w Play Fresh

Play Fresh / 2009-03-06…2011-06-14

*102# - sprawdzenie stanu środków [0 zł]

Program Doładowań

Play Fresh / 2009-06-03, zmiana 2010-11-15

*111*50*1# - aktywacja [1 zł]

*111*50*3# - sprawdzenie statusu [0 zł]

*111*127*5# - sprawdzenie sumy doładowań z bieżącego miesiąca [0 zł]

Działa również gdy Program Doładowań nie jest aktywny

*105# - sprawdzenie stanu środków po przekroczeniu 1. progu [0 zł]

*104# - sprawdzenie stanu środków po przekroczeniu 2. progu [0 zł]

*101# - sprawdzenie stanu środków (konto promocyjne) po przekroczeniu 3. progu [0 zł]

Zobacz też: Zbieraj bonusy.

Rok ważności konta / 2015-02-06

*111*692*1#, START.692111 – aktywowanie usługi

Nielimitowane połączenia do play (cykliczne) / 2014-07-16

Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play Fresh, Lubię to!, Lubię to! promocyjne

*111*575*1# – zakup usługi [10 zł]

*111*575*2# – dezaktywacja usługi [0 zł]

Darmowe SMS-y do wszystkich sieci = Opcja SMS = All Inclusive SMS

2010-08-23

*109# – sprawdzenie ilości SMS-ów do wysłania i terminu ważności [0 zł]

Darmowe Rozmowy i SMS-y w Play
= Opcja Rozmowy i SMSy w Play = All Inclusive Rozmowy w Play

2010-08-23

*107# – sprawdzenie terminu obowiązywania darmowych rozmów

*109# – sprawdzenie stanu darmowych SMS-ów [0 zł]

Darmowy Internet bez limitu danych = All Inclusive Internet

2011-03-30

Profil niedostępny

Promocję można było włączyć kodem *111*33*7#

*108# – sprawdzenie stanu pakietów [0 zł]

Transmisja danych (Play Fresh)

Poniższe pakiety nie funkcjonują w profilach:

Pakiety Internet / 2011-03-30

*111*212*1# – zakup pakietu 25 MB [3 zł]

*111*213*1# – zakup pakietu 100 MB [7 zł]

*111*214*1# – zakup pakietu 200 MB [9 zł]

*111*215*1# – zakup pakietu 500 MB [15 zł]

*111*216*1# – zakup pakietu 1 GB [25 zł]

*108# – sprawdzenie stanu środków [0 zł]

Play email on BlackBerry® smartphone / 2011-06-15

*111*224*1# – aktywacja

*111*224*2# – dezaktywacja

*111*224*3# – sprawdzenie stanu aktywacji

rodzina taryf Play na kartę

Play na Kartę

2012-06-22

Połaczenia w sieci Play (krajowe i SMS-y) bez zmiany stanu konta.

Doładowanie – czas ważności konta:

+60 dni na rozmowy przychodzące.

Junior Box na Kartę / 2014-11-13

Pakiet dostępny jedynie przez zakup startera.

Pakiet w cenie 13 zł odnawiany cyklicznie 1. dnia miesiąca:

Play na Kartę Lubię to!

2012-06-22

Pakiet transferu danych po doładowaniu oraz nielimitowany dostęp do portalu społecznościowego Facebook.

Pakiety danych za doładowanie

Doładowanie – pakiet transferu – czas ważności pakietu i równocześnie czas ważności konta:

+60 dni na rozmowy przychodzące. Naliczanie co 100 kB.

*107# – sprawdzenie ilości pozostałych do wykorzystania [0 zł]

Formuła Mini Max na Kartę

2013-06-11

Rozmowy do wszystkich sieci z ograniczeniem opłaty za rozmowy do 29 zł, za SMS-y i MMS-y do 9 zł, za transmisję danych do 5 zł. Połączenia do Play bez opłat.

Doładowanie – czas ważności konta:

Stan licznika Mini Max

*111*409*5# – stan minut [0 zł]

*111*408*5# – stan SMS-ów/MMS-ów [0 zł]

*111*407*5# – stan transmisji danych [0 zł]

Transmisja danych (Play na Kartę)

Nielimitowany Internet / 2012-06-22

Pakiet 250 MB, ważny 7 dni:

*111*274*1# – zakup pakietu [5 zł]

*111*274*3# – sprawdzenie statusu [0 zł]

*111*274*4# – informacja o pakiecie [0 zł]

Pakiet 1 GB, ważny 30 dni:

*111*275*1# – zakup pakietu [10 zł]

*111*275*3# – sprawdzenie statusu [0 zł]

*111*275*4# – informacja o pakiecie [0 zł]

*108# – sprawdzenie stanu środków [0 zł]

Pakiety Szybki Internet / 2013-06-11

Pakiet 100 MB

*111*417*1# – zakup [5 zł]

*111*417*3# – sprawdzenie stanu [0 zł]

*111*417*4# – informacja o promocji [0 zł]

Pakiet 500 MB

*111*418*1# – zakup [9 zł]

*111*418*3# – sprawdzenie stanu [0 zł]

*111*418*4# – informacja o promocji [0 zł]

Pakiet 1,5 GB

*111*419*1# – zakup [20 zł]

*111*419*3# – sprawdzenie stanu [0 zł]

*111*419*4# – informacja o promocji [0 zł]

Stan darmowy w Play

2015-02-11

Nieograniczone rozmowy i SMS-y w sieci Play w taryfach Play na Kartę i odNowa.

regulamin

Kody

*188# – aktywacja [0 zł]

*111*188*1# – aktywacja [0 zł]

rodzina taryf Formuła Play na Kartę

2014-02-18

2015-08-20 – Formuły Unlimited

Można aktywować 1 z 5 rodzajów profili, w których niektóre usługi objęte są opłatą ryczłtową, pobieraną automatycznie z góry za każdy rozpoczynający się okres. Jeżeli żaden profil ryczałtowy nie zostanie aktywowany, opłaty pobierane są wg taryfy podstawowej.

Opłata za zryczałtowane usługi w profilach pobierana jest z góry co tydzień lub co miesiąc, w dniu odpowiadającym pierwszej aktywacji

cennik

regulamin Formuł SMS, 3 w 1 i 4 w 1

regulamin Formuł Unlimited

Formuła Play na Kartę – profil podstawowy 2014-02-18
Po włączeniu Stanu darmowego w Play jest to najtańsza opcja na nielimitowane rozmowy i sms-y w sieci (Play / Fakt Mobile / RedBull mobile / Virgin mobile) – ok. 3 PLN/m-c (5 PLN na 50 dni). Dodatkowo złotówki z doładowań można podwoić promocją Pakiet 10 zł za 5 zł, co daje środki na rozmowy i sms-y do innych sieci.
Formuła SMS
Jest to najtańsza opcja na nielimitowane sms-y do wszystkich sieci. Dodatkowo można włączyć Stan darmowy i wtedy rozmowy do Play bez opłat.

*111*401*1#, START.401111 – aktywacja [7 zł/m-c]

*111*401*2#, STOP.401111 – dezaktywacja [0 zł]

*111*401*3#, STATUS.401111 – sprawdzenie aktywności usługi i terminu pobierania opłat [0 zł]

Formuła 3 w 1
Od Formuły SMS z włączonym Stanem darmowym różni się ceną (2×) i wyższym pakietem danych (10×).

*111*402*1#, START.402111 – aktywacja [14 zł/m-c]

*111*402*2#, STOP.402111 – dezaktywacja [0 zł]

*111*402*3#, STATUS.402111 – sprawdzenie aktywności usługi i terminu pobierania opłat [0 zł]

Formuła 4 w 1

*111*403*1#, START.403111 – aktywacja [21 zł/m-c]

*111*403*2#, STOP.403111 – dezaktywacja [0 zł]

*111*403*3#, STATUS.403111 – sprawdzenie aktywności usługi i terminu pobierania opłat [0 zł]

Formuła Unlimited na 7 dni

*111*406*1#, START.406111 – aktywacja [9 zł/tydz.]

*111*406*2#, STOP.406111 – dezaktywacja [0 zł]

*111*406*3#, STATUS.406111 – sprawdzenie aktywności usługi i terminu pobierania opłat [0 zł]

Formuła Unlimited na 30 dni
Do 2016-05-11 opłata wynosiła 35 zł/m-c i w pakiecie było 3 GB danych.

*111*407*1#, START.407111 – aktywacja [25 zł/m-c]

*111*407*2#, STOP.407111 – dezaktywacja [0 zł]

*111*407*3#, STATUS.407111 – sprawdzenie aktywności usługi i terminu pobierania opłat [0 zł]

taryfa odNOWA

2017-04-13

Nielimitowana ważność konta. Konieczność wykazania się aktywnością w okresie rozliczeniowym. Możliwość włączenia Stanu darmowego.

Cennik

Opłata za brak aktywności pobierana co miesiąc jest w dniu odpowiadającym aktywacji oferty w przypadku braku wykonania płatnego połączenia, braku doładowania konta, braku zakupu usług, braku zakupu jakiegokolwiek pakietu lub braku korzystania z wykupionych pakietów.

Uwaga. Wykonywanie jedynie połączeń w ramach Stanu darmowego w Play nie spełnia więc wymogów aktywności.
Po włączeniu Stanu darmowego jest to jedna z najtańszych opcji na nielimitowane rozmowy i sms-y w sieci (Play / Fakt Mobile / RedBull mobile / Virgin mobile) – wystarczy raz na miesiąc przejawić aktywność, np. wykonać kilkusekundowe połączenie do innej sieci.
Pakiet złotówek 2017-04-13

*111*840*1#, START.840111 – aktywacja [15 zł]

▶ jeszcze nie gotowe ◀

rodzina taryf  RedBull mobile

Niby jest to osobny brand telefonii komórkowej, ale zachowuje się jak zbiór planów taryfowych.

RedBull mobile – Sie ma

 

Pakiety danych za doładowanie

Doładowanie – pakiet transferu –

+60 dni na rozmowy przychodzące. Naliczanie co 100 kB.

*107# – sprawdzenie ilości pozostałych do wykorzystania [0 zł]

RedBull mobile – Sie ma PL

 

Pakiety danych za doładowanie

Doładowanie – pakiet transferu –

+60 dni na rozmowy przychodzące. Naliczanie co 100 kB.

*107# – sprawdzenie ilości pozostałych do wykorzystania [0 zł]


Inne usługi

numer / tekst sms opis opł.
Xtra Numer 2010-07-15, zmiana 2011-01-01

Jeżeli aktywowany jest tylko jeden numer dodatkowy, parametr n można pominąć. Jeżeli parametr n będzie miał wartość "X", to oznacza, że komenda dotyczy wszystkich dodatkowych numerów.

◊ regulamin pierwotny

72222 S przydzielenie dodatkowego numeru na 10 dni 2,46 PLN
PRZEDLUZ n przedłużenie aktywacji dodatkowego numeru A|B|C na 10 dni
75222 S przydzielenie dodatkowego numeru na 30 dni 6,15 PLN
PRZEDLUZ n przedłużenie aktywacji dodatkowego numeru A|B|C na 30 dni
79222 S przydzielenie dodatkowego numeru na 90 dni 11,07 PLN
PRZEDLUZ n przedłużenie aktywacji dodatkowego numeru A|B|C na 90 dni
8011 ZAWIES n zawieszenie dodatkowego numeru/ów (n: A|B|C|X) bezpł.
WZNOW n wznowienie dodatkowego numeru/ów (n: A|B|C|X)
STOP n wyłączenie dodatkowego numeru/ów (n: A|B|C|X)
N lista aktywnych dodatkowych numerów
INFO informacja o usłudze
H lista pomocy
Kopia SMS na email (wersja testowa) 2010-11-03
8010 START adres@domena ustanowienie lub zmiana adresu e-mailowego dla dostarczania kopii SMS-ów wychodzących i przychodzących bezpł.
STOP wyłączenie usługi
Informacja o próbie połączenia (dawniej Notka SMS)
8042 START NOTKA włączenie bezpł.
STOP NOTKA rezygnacja z komunikatów

Zaliczanie w Play Fresh

rozmowy do Play rozmowy na stacjonarne rozmowy pozostałe SMS MMS
Darmowe Rozmowy i SMS-y w Play (profil)
*107#
———
Nieograniczone rozmowy w Play
*111*82*3#
zebrane minuty
*102#
zebrane minuty
*102#
Darmowe Rozmowy i SMS-y w Play (profil)
tylko do Play
*109#
———
Darmowe SMS-y do wszystkich sieci (profil)
*109#
———
Pakiet 600 SMS
*109#
zebrane minuty
*102#
minuty do Play i na stacjonarne
*105#
minuty do wszystkich
*104#
konto bonusowe
*101# (2)
konto główne
*101# (1)

Wykorzystanie środków odbywa się od tych położonych najwyżej w tabeli, do tych najniżej.

Usługi i pakiety można nabywać jedynie za złotówki z konta głównego.

Połączenia zagraniczne i w roamingu zużywają środki z konta głównego.


Wszystkie taryfy i oferty Play

numer / tekst sms opis opł.
*500 Biuro Obsługi Klienta 1 PLN
*502 ?
790500500 wg cennika
Poleć Play Znajomemu 2010-04-07
*111*69*1*nr_tel# przystąpienie osoby polecającej bezpł.
*111*69*2# akceptacja osoby polecanej bezpł.
Zadzwoń do mnie
 • wysłanie pod wskazany numer wiadomości (SMS klasy 0) z prośbą o oddzwonienie: Zadzwoń do mnie! <zdefiniowany tekst> (+48<nr_tel>) prosi o telefon.
bezpł.
*120*48nr_tel# wysłanie wiadomości z prośbą o oddzwonienie bezpł.
*120# interaktywne wysłanie wiadomości

możliwe zdefiniowanie lub zmiana ciągu znaków (np. imienia), który będzie się pojawiać się obok numeru wysyłającego przy tym i każdym następnym użyciu usługi (także w postaci krótkiej)

bezpł.
Poczta głosowa
*200 połączenie ze skrzynką poczty głosowej ?
790200200 ?
*111*56*1# aktywacja bezpł.
*111*56*3# sprawdzenie statusu
Poczta głosowa lite 2011-01-24
 • przesyłanie MMS-em pliku .amr z nagraną zawarością sesji poczty głosowej
*111*144*1# aktywacja bezpł.
*111*144*2# dezaktywacja
*111*144*3# sprawdzenie statusu
115 E Informacja o roamingu ?
790500115 wg cennika
Limit Finansowy Transmisji Danych 2010-03-01
 • blokada transmisji danych w roamingu po przekroczeniu kwoty 265 PLN
120 WLACZ włączenie usługi bezpł.
WYLACZ wyłaczenie usługi
Przychodzący SMS/MMS specjalny 2009-06-10
6000 KONIEC dezaktywacja wszystkich przenumerat bezpł.
KONIEC nazwa dezaktywacja prenumeraty o nazwie
LISTA lista uruchomionych prenumerat
Muzyka na czekanie 2007-03-16, ostatnia zmiana 2010-10-19 2 PLN/m-c
*111*19*1# wybór i zatwierdzenie utworu bezpł.
*133
321 kod utworu
333
*111*19*2# dezaktywacja usługi bezpł.
3000 NIE
TelePlay 2011-07-08 (wersja testowa), zmiana 2011-08-09 3 PLN/m-c
18353 START włączenie usługi testowej bezpł.
NIE zablokowanie usługi
TAK odblokowanie usługi
STOP dezaktywacja usługi
Prenumerata NaviExpert 2010-08-04, zmiana 2011-01-01 14,76 PLN/m-c
321 NE pobranie aplikacji NaviExpert bezpł.
Stop Spam 2011-06-20…2011-12-31
 • zablokowanie otrzymywania SMS-ów przesyłanych przez dostawców usług o podwyższonej opłacie
252 STOP aktywacja blokady 1 SMS
TAK dezaktywacja blokady
STATUS sprawdzenie stanu aktywacji
Gadu-gadu w Play 2011-07-29
 • transmisja danych związanych z tą aplikacją bezpłatna
2,46 PLN/7 dni
lub
4,98 PLN/30 dni
321 playgg instalacja aplikacji bezpł.
Telekonferencja (wersja testowa) 2011-08-02
 • możliwość prowadzenia telekonferencji do 20 osób
 • każdy z uczestników sam płaci za swój udział
 • konferencję mogą inicjować i brać w niej udział abonenci dowolnych sieci
790700900 TK rezerwacja pokoju (ważna 7 dni)

Zgłaszający otrzymuje SMS-em nr pokoju i PIN.

Nie ma mechanizmu automatycznie informującego o mającej się odbyć konferencji. Inicjator robi to we własnym zakresie (np. SMS-em przesyła nr pokoju, PIN i godzinę).

1 SMS
790700900 wdzwonienie do pokoju konferencji

Po nawiązaniu połączenia podać nr pokoju i nr PIN.

zgodnie z taryfą
do Play
Etykieta 2011-09-23
 • zmiana nazwy sieci wyświetlanej na ekranie telefonu na dowolny
 • tekst może mieć max. 15 znaków
 • dozwolone znaki to cyfry i litery (bez polskich znaków) oraz #, $, %, &, *, +, -, ., /, ,, @, [, \, ], ^, _, {, }, ~ a także znak odstępu
 • usługa może nie działać na niektórych kartach SIM; wskazane jest przeprowadzenie testu
90252 tekst aktywacja usługi z tekstem 2,46 PLN
PUSTY wysłanie SMS-a o treści PUSTY lub pustego SMS-a powoduje wyświetlenie nazwy sieci, do której aktualnie zalogowany jest telefon; w starszych modelach zamiast Play może wyświetlać się PL 06
8052 TEST test usługi – zmiana nazwy sieci wyświetlanej na ekranie telefonu na TEST bezpł.
STOP wyłączenie usługi
Doładowanie z telefonu numeru na kartę lub MIX w Play

Doładowujący (abonament):

*110# – informacja o limicie kredytowym na doładowania [0 zł]

*111*15*1# – interaktywne wykonanie doładowania

Doładowywany (pre-paid):

*122# – wysłanie prośby o doładowanie [0 zł]

Po wysłaniu kodu system prosi o wpisanie numeru, na który ma być przesłana prośba o doładowanie. Wiadomość można wysłać na numer abonamentowy lub przedpłacony Play lub Virgin mobile. Po wysłaniu numer proszący o doładowanie otrzymuje SMS klasy 0 o treści Wiadomość została wysłana na numer 48XXXXXXXXX.

Numer proszony o doładowanie otrzymuje SMS klasy 0 o treści:

 • w sieci Play lub Virgin mobile: 48YYYYYYYYY, nie mam już środków na karcie. Czy mozesz doladowac mi telefon na www.doladowania.playmobile.pl, w salonie Play lub banku internetowym? 1 TAK 2 NIE;
 • w pozostałych sieciach: Przepraszamy. Usługa jest czasowo niedostepna. Sprobuj pozniej – jest to trochę bez sensu!

Jeżeli zostanie wysłana odpowiedź 1:

Numer proszony o doładowanie otrzymuje SMS klasy 0 o treści: Twoja odpowiedź została wyslana do 48XXXXXXXXX.

Jeżeli zostanie wysłana odpowiedź 2:

Numer proszony o doładowanie otrzymuje SMS klasy 0 o treści: Twoja odpowiedź została wyslana do 48XXXXXXXXX.

Numer proszący o doładowanie otrzymuje SMS klasy 0 o treści: Odbiorca odmowil Twojwj prosbie o zasilenie konta. Czy chcesz wyslac prosbe na inny numer 1 TAK 0 Wyjscie – i cały proces można powtórzyć dla innego numeru.

Wspieram WOŚP

Nowy Play Online na Kartę, Play Fresh, Nowy Play na Kartę, Play Karta, Lubię to! (pierwotne), Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to! / 2012-06-22

SMS o dowolnej treści na 8070 - aktywacja [0 zł]


Stare taryfy — Play Karta, Nowy Play na Kartę, mixy…

Kody podstawowe

numer opis cena
*101# stan konta bezpł.
*102# stan dodatkowych minut do wszystkich sieci zakupionych przez *111*11*1#, *111*30*1#
Play Karta, Play Mix
bezpł.
*104# stan minut do wszystkich sieci
Nowy Play na Kartę, Nowy Mix w Play, Mix w Play – zakupionych przez *111*11*1#, *111*30*1#
bezpł.
*106# minuty do wykorzystania w ramach promocji; stan minut może być aktualizowany z opóźnieniem bezpł.
*107# stan minut do Play
Play Karta
bezpł.
*108# stan promocyjnego konta transmisji danych (w bajtach) bezpł.
*109# ilość promocyjnych SMS-ów (30 SMS-ów za 3 zł) bezpł.
Zmień na Play Fresh 2009-03-11
 • po zmianie zachowywane są jedynie złotówki i złotówki bonusowe
Play Karta, Nowy Play na Kartę
*111*33*1# przejście na plan Play Fresh w profilu podstawowym bezpł.
Zmień na Play Fresh z Bonusami 2010-08-23
 • po zmianie zachowywane są jedynie złotówki i złotówki bonusowe
Play Karta, Nowy Play na Kartę
*111*33*4# przejście na plan Play Fresh w profilu Darmowe SMS-y do wszystkich sieci bezpł.
*111*33*5# przejście na plan Play Fresh w profilu Darmowe Rozmowy i SMS-y w Play bezpł.

Kody związane z pakietami obniżającymi cenę rozmów
(nie Play Fresh)

numer opis cena
Taniej z wybranymi numerami w Play 2008-04-07
 • 240 min na płączenie z wybranym numerem w Play lub stacjonarnym
 • 0,03 PLN/SMS do tego samego wybranego numeru w Play
 • ważny do końca miesiąca kalendarzowego
 • jednocześnie wybrany może być tylko 1 numer
 • włączenie usługi między godz. 0:00 a 1:00 następnego dnia po aktywacji
 • automatyczne odnawianie 1. dnia każdego kolejnego miesiąca
Nowy Play na Kartę
0,05 PLN/min
*111*10*1# aktywacja (dialogowo) 12 PLN
*111*10*2# usunięcie wybranego numeru od początku nowego miesiąca (dialogowo) bezpł.
*111*10*3# zmiana wybranego numeru (dialogowo) 5 PLN
*111*10*4# sprawdzenie, jaki numer został wybrany bezpł.
Minuty na deser – 90 minut do wszystkich za 9 PLN 2008-07-01
 • pakiety 15 minut do wszystkich w pierwszych dwóch dniach każdego miesiąca kalendarzowego
 • przez okres 6 kolejno po sobie następujących miesięcy kalendarzowych
 • pierwszy pakiet 15 minut będzie przydzielony w ciągu 48 godzin od momentu aktywacji
 • każdy pakiet ważny 30 dni
Play Karta, Nowy Play na Kartę
*111*13*1# zakup pakietu 9 PLN
Pakiet 50 minut za 9 zł 2009-03-18
 • max. 1 pakiet na miesiąc
Play Karta, Nowy Play na Kartę, Nowy Mix w Play, Mix w Play, Play Mix
*111*30*1# zakup pakietu 9 PLN
*111*30*2# sprawdzenie statusu bezpł.
*104# sprawdzenie stanu środków bezpł.
Pakiet 30 minut za 9 zł 2009-09-05
 • na połączenia do wszystkich
 • ważny 30 dni
 • jednocześnie aktywne max. 5 pakietów
 • aktywacja do 24h od wysłania kodu
Play Karta, Nowy Play na Kartę
*111*11*1# zakup pakietu 9 PLN
*111*11*2# sprawdzenie statusu bezpł.
*102# sprawdzenie stanu środków
Play Karta
bezpł.
*104# sprawdzenie stanu środków
Nowy Play na Kartę
bezpł.
Pakiet 30 SMS-ów za 3 zł 2009-09-16
 • ważny 30 dni
Play Karta, Nowy Play na Kartę
*111*12*1# zakup pakietu 3 PLN
*111*12*2# sprawdzenie statusu bezpł.
*109# sprawdzenie stanu środków bezpł.
Roaming na 7 dni / 14 dni 2011-07-21
 • rabat w wysokości 70% na usługi międzynarodowe
 • obowiązuje w Strefie Euro
 • dotyczy rozmów, SMS, MMS (wychodzących i przychodzących) i transmisji danych
 • usługa działa do osiągnięcia progów 30 PLN / 60 PLN (z uwzględnieniem rabatu)
 • ważność usługi – 7 dni / 14 dni

Lista operatorów zagranicznych, u których może wystąpić opóźnienie w naliczaniu opłat za ruch w ramach usługi

Play Online na Kartę, Nowy Play Online na Kartę
*111*228*1# aktywowanie usługi na 7 dni 5 PLN
*111*229*1# aktywowanie usługi na 14 dni 10 PLN
*111*228*3# sprawdzenie statusu usługi (7 dni) bezpł.
*111*229*3# sprawdzenie statusu usługi (14 dni)

Kody związane z transmisją danych (nie Play Fresh)

numer opis cena
Pakiet Internet 2010-03-30
 • 25 MB
 • nie więcej niż jeden pakiet aktywny w tym samym czasie
abonamenty, Play Mix, Nowy Mix w Play, Mix
0,20 PLN/MB
*111*23*1# zakup pakietu 5 PLN
*111*23*2# dezaktywacja bezpł.
Pakiety Play Online w telefonie 2010-04-06

One Play, Oferty Nowy Play dla Firm, Oferty Firmowa, Oferty Biznes, Oferty LongPlay, Oferty LongPlay TELEFON, Oferty Play Premium

Strefa taniego Internetu Play:
*111*51*1# zablokowanie transmisji danych poza strefą bezpł.
*111*51*2# odblokowanie transmisji danych poza strefą bezpł.
*111*51*3# sprawdzenie stanu blokady transmisji danych poza strefą bezpł.
*140# sprawdzenie, czy aparat znajduje się w strefie bezpł.
Pakiet 100 MB: 0,05 PLN/MB
*111*67*1# zakup pakietu 40 PLN
*111*67*2# dezaktywacja bezpł.
*111*67*3# sprawdzenie stanu środków bezpł.
Pakiet 500 MB: 0,03 PLN/MB
*111*52*1# zakup pakietu 15 PLN
*111*52*2# dezaktywacja bezpł.
*111*52*3# sprawdzenie stanu środków bezpł.
Pakiet 1 GB: 0,025 PLN/MB
*111*53*1# zakup pakietu 25 PLN
*111*53*2# dezaktywacja bezpł.
*111*53*3# sprawdzenie stanu środków bezpł.
Internet w Telefonie 2010-06-18
 • pakiet ważny 30 dni
 • nie więcej niż 1 pakiet jednego rodzaju aktywny jednocześnie
Pakiet 25 MB:
*111*88*1# zakup pakietu 5 PLN
*111*88*3# sprawdzenie stanu środków bezpł.
Pakiet 100 MB:
*111*89*1# zakup pakietu 10 PLN
*111*89*3# sprawdzenie stanu środków bezpł.
Pakiet 250 MB:
*111*90*1# zakup pakietu 15 PLN
*111*90*3# sprawdzenie stanu środków bezpł.
Pakiet 500 MB:
*111*91*1# zakup pakietu 25 PLN
*111*91*3# sprawdzenie stanu środków bezpł.


Powrót do strony głównej

monitoring pozycji