Simplus

Kody

numer opis opł.
*100#sprawdzenie stanu kontabezpł.
*101#sprawdzenie aktywnych usługbezpł.
*101*00*01#wyłączenie roamingubezpł.
*101*00*02#wyłączenie GPRS/MMSbezpł.
*101*11*01#włączenie roamingubezpł.
*101*11*02#włączenie GPRS/MMSbezpł.
*101*11*06#wyłączenie powiadamiania po rozmowie o jej koszcie i stanie kontabezpł.
*105*10#przejście na język polskibezpł.
*105*20#przejście na język angielskibezpł.
*110#interaktywne zarządzanie kontembezpł.
*122#sprawdzenie status pocztybezpł.
*122*00#wyłączenie poczty głosowejbezpł.
*122*11#włączenie poczty głosowejbezpł.
*123*kod# doładowanie bezpł.

Numery

numer opis opł.
2601 biuro obsługi bezpł.
5555 zasilenie konta (głosowe) bezpł.
601104444 transmisja danych CSD ?

SMS

numer treść opis cena
2609 plus nr_tel   sprawdzenie, czy nr_tel należy do sieci Plus GSM jak zwykły sms

Uwagi