Sami swoi

Kody

numer opis opł.
*100# sprawdzenie stanu konta bezpł.
*101*00*01# wyłączenie roamingu bezpł.
*101*00*02# wyłączenie pakietowej transmisji danych (GPRS) WAP, pakietowej transmisji danych (GPRS) internet, wiadomości multimedialnych MMS bezpł.
*101*00*06# wyłączenie blokady informacji o czasie i koszcie ostatniej rozmowy bezpł.
*101*11*01# włączenie roamingu bezpł.
*101*11*02# włączenie pakietowej transmisji danych (GPRS) WAP, pakietowej transmisji danych (GPRS) internet, wiadomości multimedialnych MMS bezpł.
*101*11*06# włączenie blokady informacji o czasie i koszcie ostatniej rozmowy bezpł.
*101*11*99# przejście na nową platformę – usunięcie problemów związanych z wyświetlaniem stanu konta bezpł.
*105*10# zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na polski bezpł.
*105*20# zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na angielski bezpł.
*110# interaktywne zarządzanie kontem bezpł.
*121# sprawdzenie stanu pakietów (w tym Ekstra Bonus w Sami Swoi) bezpł.
*121*11*30# wykupienie Pakietu 80 minut – 80 min na połączenia do Samych Swoich i telefony stacjonarne; ważne 30 dób; usługa ważna do 2009-07-31 9,60 PLN
*122# sprawdzenie statusu poczty głosowej bezpł.
*122*00# wyłączenie poczty głosowej bezpł.
*122*11# włączenie poczty głosowej bezpł.
*123*kod# doładowanie bezpł.

Numery

numer opis opł.
*333 Czasoumilacz 0,48 PLN/min
3333 automatyczna obsługa klienta bezpł.
8877 Biuro Obsługi Klienta 1,95 PLN

SMS

numer treść opis cena
333 kod pobranie utworu oznaczonego kodem w usłudze Czasoumilacz 2,50 PLN
80333 DEZAKTYWACJA wyłączenie usługi Czasoumilacz bezpł.