Mobilking

Kody

numer opis opł.
*101# sprawdzenie stanu konta bezpł.
*111*kod# doładowanie bezpł.
*130*1*1# włączenie możliwości odbierania MMS bezpł.
*130*1*2# wyłączenie możliwości odbierania MMS bezpł.
*130*2*1# włączenie transmisji danych GPRS / EDGE / UMTS bezpł.
*130*2*2# wyłączenie transmisji danych GPRS / EDGE / UMTS bezpł.
*130*4*1# włączenie poczty głosowej bezpł.
*130*5*1# włączenie roamingu bezpł.
*130*5*2# wyłączenie roamingu bezpł.
*130*6*1# włączenie blokady prezentacji numeru CLIR bezpł.
*130*6*2# wyłączenie blokady prezentacji numeru CLIR bezpł.

Numery

numer opis opł.
1144 aktywacja karty SIM bezpł.
1234 biuro obsługi klienta 1 PLN
5555 transmisja danych CSD 0,39 PLN/min
882882882 biuro obsługi klienta 1 PLN
882888888 poczta głosowa (jak 8888) 0,39 PLN/min
8888 poczta głosowa 0,39 PLN/min

SMS

numer treść opis cena
7170 nazwa_kraju informacja o cenach w roamingu – kraj spoza Unii Europejskiej 1,22 PLN w Polsce, 3,22 PLN za granicą
8045 nazwa_kraju informacja o cenach w roamingu – kraj w Unii Europejskiej 1,22 PLN w Polsce, 3,22 PLN za granicą

2009-07-01