•mBank mobile

Kody

numer opis opł.
*100# sprawdzenie stanu konta bezpł.
*101# sprawdzenie stanu usług bezpł.
*110# interaktywne zarządzanie kontem bezpł.
*121# sprawdzenie stanu promocyjnych pakietów bezpł.
*101*11*01# włączenie roamingu bezpł.
*101*00*01# wyłączenie roamingu bezpł.
*111*nr_tel# wykonanie połączenia w roamingu zgodnie
z cennikiem
*101*11*02# włączenie pakietowej transmisji danych (GPRS) WAP / internet / MMS bezpł.
*101*00*02# wyłączenie pakietowej transmisji danych (GPRS) WAP / internet / MMS bezpł.
*101*11*03# włączenie wideorozmów bezpł.
*101*00*03# wyłączenie wideorozmów bezpł.
*101*11*04# włączenie blokady informacji o czasie i koszcie ostatniej rozmowy bezpł.
*101*00*04# wyłączenie blokady informacji o czasie i koszcie ostatniej rozmowy bezpł.
*101*11*11# włączenie Zimowej promocji roamingowej (promocja ważna od 2011-01-20 do 2010-04-30) – minuta połączenia wychodzącego do Polski z Austrii, Czech, Francji, Słowacji, Włoch w cenie 0,69 PLN 5 PLN
*105*10# zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na polski bezpł.
*105*20# zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na angielski bezpł.
*101*11*99# włączenie Promocji roamingowej (promocja ważna do 2010-09-30) 5 PLN
*121*11*04# włączenie promocyjnego pakietu transmisji danych 50 MB (ważny miesiąc, dostępny tylko w profilu Płaskim) bezpł.
*122# sprawdzenie statusu poczty głosowej bezpł.
*122*00# wyłączenie poczty głosowej bezpł.
*122*11# włączenie poczty głosowej bezpł.
*123*kod# doładowanie bezpł.
*125# sprawdzenie daty ważności konta bezpł.
*147*55# przejście z profilu Szeroki na Płaski 10 PLN
*147*66# przejście z profilu Płaski na Szeroki bezpł.

Profile: Szeroki i Długi

numeropiscena
mZnajomi 2010-06-16
  • pakiet 200 min na rozmowy z max. 5 numerami (mZnajomymi)
  • przyznawany po doładowaniu za ≥29 PLN
  • 0,10 PLN/min, 0,05 PLN/SMS po wykorzystaniu pakietu
  • możliwość zmiany mZnajomego poprzez deaktywację/aktywację
  • wykonanie >5 aktywacji – 2 PLN
*103*11*48nr_tel# aktywacja mZnajomego 0 PLN / 2 PLN
*103*00*48nr_tel# deaktywacja mZnajomego bezpł.
*103# sprawdzenie listy mZnajomych bezpł.
*121*11*04# aktywacja pakietu transmisji danych 20 MB (ważny 30 dni) bezpł.
*121*11*03# aktywacja pakietu transmisji danych Internet 100 MB (ważny 30 dni, max 3 pakiety aktywne jednocześnie) 2009-07-14 bezpł.

Numery

numer opis opł.
3000 Biuro Obsługi Klienta jak 1 min rozmowy
3001 poczta głosowa jak 1 min rozmowy
783 399 000 Biuro Obsługi Klienta jak 1 min rozmowy

Powrót do strony głównej