•Carrefour Mova

Kody

numer opis opł.
*101*kod# doładowanie konta bezpł.
*101# sprawdzenie stanu i ważności konta bezpł.
*111*nr_tel# wykonanie połączenia w roamingu zgodnie
z cennikiem
*300*0# sprawdzenie stanu zgromadzonych środków w usłudze „Bonus” bezpł.
*300*1# włączenie usługi „Bonus” – za każde pełne 2 min rozmów przychodzących (nie z sieci Polkomtel S.A.) użytkownik otrzymuje 0,05 PLN (12 s); dodawane do konta przy doładowaniu za nie mniej niż 10 PLN bezpł.
*302*40# włączenie usługi „Pakiety SMS za grosze” – pakiet 40 SMS-ów
0,05 PLN/SMS
1,99 PLN
*302# sprawdzenie stanu pakietu w usłudze „Pakiety SMS za grosze” bezpł.
*303# włączenie poczty głosowej bezpł.
*304*50# zamiana 600 pkt. „Rodziynka” na 50 min (150 SMS-ów) – po uprzednim zarejestrowaniu bezpł.
*304*100# zamiana 1100 pkt. „Rodziynka” na 100 min (300 SMS-ów) – po uprzednim zarejestrowaniu bezpł.

Numery

numer opis opł.
1000 automatyczna obsługa klienta bezpł.
2000 Biuro Obsługi Klienta 1 PLN
3000 poczta głosowa 0,20 PLN

Powrót do strony głównej