Porównanie cen operatorów międzystrefowych

-----------------+-------+-------------------------------+----------------------------+
Operator:    | Tele2 |       NOM       |      Dialog      |
nr dostępowy:  | 1061 |       1044       |      1011      |
plan taryfowy:  |    | Solo | Start | Sprint| Turbo | Efekt |Profit|Pio- | Atut |
opł. minimalna: | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 44.00 |440.00 |    |   | nier |   |
zaliczanie co:  | 1)  | 15 s | 1 s | 1 s | 1 s | 60 s | 60 s | 60 s | 60 s |
-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+
dzień   godz. | P O Ł Ą C Z E N I A  M I Ę D Z Y S T R E F O W E         |
-----------------+--------------------------------------------------------------------+
każdy   6... 8 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |       0.18      |
roboczy  8...18 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |       0.36      |
wolny   8...18 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |       0.29      |
każdy  18...22 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |       0.18      |
każdy  22... 6 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |       0.18      |
-----------------+--------------------------------------------------------------------+
dzień   godz. | P O Ł Ą C Z E N I A  D O S I E C I  K O M Ó R K O W Y C H   |
-----------------+--------------------------------------------------------------------+
roboczy  8...18 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 1.34 | 1.40 | 1.37 | 2.60 |
wolny   8...18 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 2.00 |
każdy  18...22 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 2.00 |
każdy  22... 8 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 1.20 |
-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+

Uwagi:

Ceny bez VATu:

Stan na 2004-08-05


operator:Tele2NOMTPDialog
nr dostępowy:1061104410331041 / 1011
plan taryfowy: Tele 1044StandardEfektProfitPionier
do każdej kwoty dodać 0.18  za zainicjowanie połączenia
Atut
dnigodz.cena netto [PLN/min]
połączenia międzystrefowe
wszystkie 6... 80.120.180.200.18
robocze 8...180.290.340.400.36
so, ni, św. 8...180.270.280.300.29
wszystkie 18...190.16 0.14 0.200.18
wszystkie 19...220.160.180.200.18
wszystkie 22... 60.120.140.200.18
połączenia do sieci komórkowych
robocze 8...181.001.201.401.341.401.372.60
so, ni, św. 8...180.700.800.801.001.051.022.00
wszystkie 18...190.70 0.60 0.801.001.051.022.00
wszystkie 19...220.700.800.801.001.051.022.00
wszystkie 22... 80.550.600.700.670.700.671.20

Czasy zalicznia:

Stan na 2004-11-01.

Powrót na stronę główną