Mitsubishi Trium Mars

Tego aparatu używałem od stycznia 2002 r. do grudnia 2004 r. Nabyłem go z bardzo prozaicznej przyczyny – potrzebny był mi tani telefon z budzikiem, a akurat trafił się kupiec na moją starą Motorolkę. Pierwsze wrażenie – mały! Dość ciężko przyszło mi się przyzwyczaić do zamienionych stronami klawiszy [[Akceptuj]] i [[Odrzuć]]. Obsługa menu niewątpliwie łatwiejsza niż w Motoroli, a dwa programowalne klawisze od biedy mogą zastąpić dziewięć pozycji manu obrazkowego starej słuchawki.Podoba mi się:


Nie podoba mi się:


Przydałoby się:

Klawiatura

Klawiatura tego aparatu oprócz klawiszy alfanumerycznych zawiera:

Lewy klawisz podwójnego działania (nachylony nieco w prawo):

Prawy klawisz podwójnego działania (nachylony nieco w lewo)

Menu

Przy nawigowaniu po Menu klawisz ma z reguły takie samo znaczenie jak , a - jak [Wyjdź]

Oznaczenia:
- wpisać tekst, klawiatura działa w trybie alfanumerycznym;
- wpisać numer, klawiatura działa w trybie cyfrowym.


Skrót do opcji menu:


Pełny wykaz menu:

Edytor SMS-ów

Edytor jest typu "pełnoekranowego", kursor przesuwa się za pomocą strzałek; działa "samopowtarzanie". Wpisywania znaków dokonuje się w sposób klasyczny: A - jedno naciśnięcie [2], B - 2 naciśnięcia itd. Po wprowadzeniu znaku jest on wyświetlany w rewersie przez ok. 3,5 s i w tym czasie możliwa jest jego zmiana na kolejny ukryty pod tym samym klawiszem przez kolejne jego naciśnięcie. Po tym czasie kursor "schodzi" ze znaku i ustawia się tuż za nim - możliwe jest wpisanie następnego znaku. Lista znaków dostępnych pod danym klawiszem wyświetlana jest w górnej części wyświetlacza.

Cyfry można wprowadzać na dwa sposoby: 1) zwyczajnie - przeskakując kolejne litery, 2) przez przytrzymanie klawisza ok. 1.5 s. Częściowymi wyjątkami są 0 i 1, które jako występujące na czele listy znaków dostępnych pod danym klawiszem wymagają jedynie krótkotrwałego naciśnięcia.

Znaki specjalne:

Przechodzenie między ekranami za pomocą  .

Ekran 1

   ( [1]  |  ) [2]  |  % [3]
----------+---------+---------
   ! [4]  |  ; [5]  |  " [6]
----------+---------+---------
   _ [7]  |  @ [8]  |  § [9]


Ekran 2

   + [1]  |  # [2]  |  * [3]
----------+---------+---------
   / [4]  |  & [5]  |  = [6]
----------+---------+---------
   < [7]  |  > [8]  |


Ekran 3

   ¥ [1]  |  $ [2]  |  £ [3]
----------+---------+---------
   ¡ [4]  |  ¿ [5]  |
----------+---------+---------
          |         |

W telefon wbudowany jest słownik T9, ale działa jedynie przy ustawieniu na język angielski.