Podstawowe czynności

Nawiązywanie połączenia

Menu "regularne"

Opcje menu

Klawisze szybkiego dostępu

  1. Znajdź wg nazwiska
  2. Dodaj poz. do SIM
  3. Edytor komunikatów
  4. Wskaźnik baterii
  5. Blokada telefonu
  6. Wł./wył f. Niemy (włączenie/wyłaczenie funkcji "Niemy", czyli blokada mikrofonu = MUTE)
  7. Odczyt komunik.
  8. Wł./wył. dzwonka.
  9. Wł./wył. przekaz