Legenda

Kolumna 1 - data obserwacji, operator telekomunikacyjny

YYMO

Kolumna 2 – aparat, rodzaj wybierania

xAw*

Kolumna 3 – numer

Podany w formacie krajowym.

Kolumna 4 – lokalizacja

Skróty: